Contractondertekening Energy Service Company voor de Elfstedenhal

Woensdag 16 september hebben het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en Bouwgroep Dijkstra Draisma het contract ondertekend voor de financiering van de Energy Service Company (ESCo) van de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Hiermee is het startsein gegeven van de eerste ESCo die in Nederland gevoerd wordt voor een ijsbaan. Deze ESCo zorgt ervoor dat de Elfstedenhal energiezuinig en comfortabel is. De ESCo wordt voor 25 jaar gevoerd door DD Energy, onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Het FSFE verstrekt voor dit project een lening. Hiermee wordt door alle betrokken partijen een sterke bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambitie van Leeuwarden en Fryslân.

De nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden is volledig energiezuinig ontworpen, heeft een hele hoge isolatiewaarde en is voorzien van 500 zonnepanelen voor de productie van elektriciteit. Voor het maken van duurzame warmte en elektriciteit wordt stortgas gebruikt van de voormalige afvalstortplaats “De Schenkenschans”. Samen met warmtetechnieken is het gasverbruik van de hal terug gebracht naar 1% en verbruikt de hal 50% van de elektriciteit ten opzichte van een gelijkwaardige hal.

Met de Energy Service Company besteedt de gemeente Leeuwarden de energievoorziening, het management en de financiering daarvan uit aan Bouwgroep Dijkstra Draisma. De ESCo combineert de vernieuwing van de gebouwinstallaties met meerjarig onderhoud, beheer en de verbetering van de energieprestaties. De ESCo blijft voor 25 jaar betrokken en verdient zijn investeringen terug uit de gerealiseerde energiebesparing. Hiermee worden de gemeente Leeuwarden en de Elfstedenhal ontzorgd zodat zij zich kunnen focussen op hun kerntaken. Bouwgroep Dijkstra Draisma voert onder andere ook een ESCo bij het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) in Leeuwarden.

Wie is FSFE?
Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. De Energy Service Company voor de Elfstedenhal Leeuwarden sluit goed aan op de ambities van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Met een Friese aanpak werkt de provincie aan een sterk en gezond Fryslân. In 2025 wil de provincie onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas door samen te werken met dorpsbelangen, inwoners, gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De bouw van de nieuwe ijshal in Leeuwarden is in juli 2015 afgerond, opgeleverd en door Bouwcombinatie Elfstedenhal v.o.f. overgedragen aan de gemeente Leeuwarden. Met de feestelijke opening voor al het publiek die staat gepland van 21 t/m 26 september a.s. en met de contractondertekening van de ESCO start nu de periode van meerjarig energiebeheer en onderhoud.

Toelichting bij de foto:
De ondertekening van het contract in de Elfstedenhal onder toeziend oog van de notaris met v.l.n.r. Roderik Wuite, investment manager FSFE, Jan Willem Rösingh, directeur FSFE en Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.