Collectief Sinnedak in Bolsward

BOLSWARD – Het collectieve Sinnedak wordt geïnstalleerd op het schiphuis van BWS. De buitenkast is reeds geplaatst en de eerste rails zijn gemonteerd.

Na jaren van zoeken naar een geschikt dak, het wachten op een definitieve regeling voor collectieve zonnedaken, het invullen van talloze documenten is het eindelijk zover. De zonnepanelen worden op het schiphuis van BWS geplaatst.

Behalve zonnepanelen moeten ook omvormers, netaansluitingen, montagerails, kabels etc. worden geïnstalleerd. Het eindresultaat is een collectief zonnedak eigendom van13 deelnemers uit Bolsward, die allen lid zijn van de Bolswarder energiecoöperatie DEBo.

Het Sinnedak zal per jaar 50.000 kWh aan groene lokale zonnestroom leveren. De elektriciteit wordt verkocht aan Energie VanOns, een energie bedrijf dat mede eigendom is van DEBo. Hierdoor vloeien de winsten niet naar buitenlandse aandeelhouders en kan DEBo lokale en groene initiatieven in Bolsward ondersteunen.