Collectanten gezocht voor Hersenstichting

Voor de wijken Fûgelkritte en Altenburg in Bolsward hebben enkele collectanten zich afgemeld.

De organisatie is nog naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u collectant worden voor de Hersenstichting? Nieuwe collectanten kunnen zich melden via: www.hersenstichting.nl of mailen naar . Bellen kan ook: 070-3604816

De jaarlijkse collecte voor de Hersenstichting wordt van 2 tot en met 7 februari.

Graag de volledige naam en adresgegevens vermelden. coördinator voor de wijk Fûgelkrite is Astrid M. Wortelboer, De Berchein 40.