Cliëntenraden Patyna officieel van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 16 maart heeft de Raad van Bestuur van Patyna de Lokale Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad van Patyna officieel geïnstalleerd door het ondertekenen van convenanten.Met deze handeling kunnen de Cliëntenraden officieel verder met hun taak als belangenbehartiger voor alle bewoners en cliënten van Patyna.

Patyna is op 1 januari 2016 ontstaan uit de fusie tussen Plantein en Zorggroep Tellens. In afwachting van een Centrale Cliëntenraad Patyna zijn eind 2015 de Centrale Cliëntenraden van zowel Plantein en Zorggroep Tellens opgeheven en heeft het Platform Cliëntenraden de (wettelijke) honneurs waargenomen.Samen met de Lokale Cliëntenraden heeft het Platform hard gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur. Dit planis de basis van de convenanten die ondertekend zijn.

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 16 maart heeft de nieuwe onafhankelijke voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, mevrouwBetskeSalverda, zich voorgesteld aan de leden van de Centrale Cliëntenraad, de voorzitters en/of afgevaardigden van de Lokale Cliëntenraden en de Raad van Bestuur. Verder werd afscheid genomen van de leden van het Platform Cliëntenraden. Met een speech, een mooie bos bloemen en een ‘paasattentie’ werden de leden bedankt voor hun geweldige inspanningen van de afgelopen tijd.

“In samenwerking met de cliëntenraden bereiken we als organisatie dat cliënten en bewoners goede zorg en ondersteuning krijgen”, aldus Johan Krul, voorzitter van de Raad van Bestuur. Om deze samenwerking formeel te bekrachtigen hebben de voorzitters van de Lokalen Cliëntenraden, de voorzitter van de Centrale Cliëntenraden en de Raad van Bestuur de convenanten ondertekend.

Patyna is werkzaam in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, De Fryske Marren, Franekeradeel en Tytsjerksteradiel.De organisatie telt ca. 2.800 medewerkers, die vanuit ruim 30 locaties verantwoordelijk zijn voor een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 3.000 ouderen, van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg.

Op de foto van links naar rechts:Jan Arts (voorzitter Platform Cliëntenraden), TjebbeHepkema (voorzitter Lokale Cliëntenraad Finke, Koudum), Johan Krul (voorzitter Raad van Bestuur), Anneke Alderkamp (lid Raad van Bestuur)

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.