CDA Súdwest-Fryslân wil aanpassingen lokale democratie

Het CDA Súdwest Fryslân wil voorstellen doen om “de lokale democratie te versterken in de komende bestuursperiode”, stelt lijsttrekker Maarten Offinga.

Bij de evaluatie van de herindeling, begin maart, hebben de partijen in de gemeenteraad geen voorstellen gedaan om de lokale democratie te versterken en verder te moderniseren.

“Er is veel gesproken, maar creatieve ideeën zijn uitgebleven, een gemiste kans”, volgens Offinga.

Offinga wil een brede discussie met de Raad op gang brengen om de betrokkenheid van de inwoners met de politiek te versterken. In de evaluatie van de herindeling hebben de onderzoekers gewezen op de relatief matige lokale democratie en de beperkte betrokkenheid van de samenleving. Deze conclusie ziet het CDA als een uitdaging om de samenleving meer te betrekken bij de lokale politiek. Uiteindelijk gaat het om zaken die de inwoners direct raken en waar de belangen groot kunnen zijn. Dit vraagt om een overheid die bereid is om naar de burgers toe te gaan en zich wil richten op een meedenkende maatschappij.

Offinga benoemt enkele praktische voorbeelden. “Waarom is de gemeenteraadsvergadering gebonden aan een vaste locatie?” De kracht van het Kernenbeleid is dat contact ambtenaren naar ‘de verenigingen van plaatselijk belang’ gaan, om lokale zaken lokaal te bespreken. “Een geweldige kans als de politiek dit navolgt en op de locatie, waar een kwestie speelt, gaat vergaderen. Midden in de Mienskip. Met de hedendaagse technologie en enig organisatie talent moet dit technisch mogelijk zijn. Ik wil de mogelijkheden onderzoeken”, meldt Offinga enthousiast.

Een andere optie kan zijn om zowel de commissie vergadering als de raadsvergadering op een avond te organiseren. Zo weet de inwoner/ondernemer aan het eind van die avond wat de gemeenteraad besluit. Ook dit vraagt een doortastende modernisering van zowel de ambtelijke organisatie als de vergaderstructuur.

In de visie van Offinga is de gemeenteraad er voor de inwoners en ondernemers en niet andersom. “Als dit de doorlooptijd van vraagstukken kan versnellen en de betrokkenheid kan vergroten, dan is het een verkenning waard”.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.