Buurt tegen supermarktplannen Snekerstraat

Bewoners en belanghebbenden rondom het Bolwerkplein zijn tegen de supermarktplannen die de gemeente Súdwest-Fryslân heeft rondom het Bolwerkplein/Snekerstraat.

Dat werd duidelijk tijdens de vergadering Commissie Doarp, Stêd en Omkriten op dinsdagavond in IJlst. Tijdens deze vergadering werd als agendapunt de wijziging detailhandelsstructuurvisie Súdwest-Fryslân t.a.v. supermarkten besproken. Wim van der Hauw sprak namens de bewoners en omwonenden hun bezwaar uit tegen deze plannen.

Van der Hauw sprak namens de bewoners en belanghebbenden hun zorg uit voor wat er allemaal gaat gebeuren als er een Lidl supermarkt komt in het pand Snekerstraat 9a. Volgens Van der hauw is er nu al veel overlast van verkeer en ook rondom het parkeren in dit gebied. Auto’s worden op de Badweg en ’t Suvelleantsje geparkeerd en met de komst van een extra supermarkt in dit gebied zal dit probleem alleen maar groter worden.

Ook is men boos dat met het aannemen van deze detailhandelsstructuurvisie de buurt buitenspel wordt gezet en de Lidl zonder problemen zich kan gaan vestigen want uit de notitie zou blijken dat de locatie Snekerstraat 9A en een deel van de woonwijk plan Zuid nu ineens samenvalt met de bestaande supermarkt locatie Snekerstraat, terwijl de locatie Snekerstraat 9a nog steeds in strijd is met het bestemmingsplan en afwijkt van het geldende detailhandelsbeleid.

De omwonenden en belanghebbenden vinden het proces of juist het ontbreken daarvan onacceptabel omdat dergelijke documenten die van invloed zijn en consequenties hebben voor hun woon Leef en werkomgeving vooraf in een openbaar proces voor Burgers ondernemers en dergelijke toegankelijk moeten zijn zodat zij daar over hun mening kunnen geven en daarop tijdig kunnen reageren.

Wethouder Maarten Offinga gaf na de inspraakronde aan dat het hier om een ontwerpnota gaat en dat er daarna gewoon ruimte is voor inspraak van de buurt en belanghebbenden.

De commissieleden vonden dat er al met al teveel verwarring was ontstaan en dat het agendapunt over de wijziging detailhandelsstructuurvisie van de agenda gehaald moest en dat het college met een nieuw voorstel moet komen voor de detailhandelsvisie. Vooral het probleem rondom het parkeren moet hierin goed meegenomen worden. Wethouder Akkerman gaf aan dat deze visie los staat van de plannen rondom de Lidl in de voormalige garage De Jong en dat die plannen apart zullen worden voorgelegd aan de raad.

Ook liet Akkerman weten dat als de problematiek rondom het verkeer en het parkeren problematisch wordt, een vergunning voor de Lidl op deze locatie niet zal worden verleent.

De buurt is blij dat ze zijn gehoord maar zijn nog niet gerust over het vervolg. Men voelt zich in ieder geval gesteund door een aantal fracties.


4 reacties

 1. Peter schreef:

  Boalsert…..GEEN ACTION, hoeveel mensen rijden Boalsert voorbij naar of Sneek, Workum, Harlingen omdat je daar even naar de Action/Lidl kunt?
  Geen busstation, geen winkels op één en dezelfde locatie……..wat is dit voor “eiland” wat de groei van Boalsert frustreert?

  • Jelle schreef:

   Al komt er een Lidl of een Action. De meeste vrouwen zoeken altijd een reden om verder te kunnen reizen om te winkelen, omdat bepaalde gekochte goederen dan exclusiever overkomen. Er is genoeg goedkoop en duur aanbod in Bolsward. Bestel maar via internet als je ook zoveel tijd hebt om zo ver te rijden.
   Denk eens wat om milieu. Een nieuwe Lidl- of Actionvestiging in Bolsward zorgt alleen maar voor meer onnodige consumering.

 2. Siemen O. schreef:

  Zo snel mogelijk de buurt upgraden met een Lidl.
  Geen kleinschalig geneuzel.
  We wachten ook nog steeds op een Action in Boalsert.
  Meegaan in de vaart der volkeren.
  Boalsert is gjin lyts doarp mear.

  • Anja schreef:

   Ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen die er in de buurt wonen bezwaren hebben tegen de vestiging van een nieuwe supermarkt. Als deze aan de buitenkant van Bolsward gevestigd zou worden zou het er heel anders uitzien maar niet meer op deze plek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *