Buurt tegen supermarktplannen Snekerstraat

Bewoners en belanghebbenden rondom het Bolwerkplein zijn tegen de supermarktplannen die de gemeente Súdwest-Fryslân heeft rondom het Bolwerkplein/Snekerstraat.

Dat werd duidelijk tijdens de vergadering Commissie Doarp, Stêd en Omkriten op dinsdagavond in IJlst. Tijdens deze vergadering werd als agendapunt de wijziging detailhandelsstructuurvisie Súdwest-Fryslân t.a.v. supermarkten besproken. Wim van der Hauw sprak namens de bewoners en omwonenden hun bezwaar uit tegen deze plannen.

Van der Hauw sprak namens de bewoners en belanghebbenden hun zorg uit voor wat er allemaal gaat gebeuren als er een Lidl supermarkt komt in het pand Snekerstraat 9a. Volgens Van der hauw is er nu al veel overlast van verkeer en ook rondom het parkeren in dit gebied. Auto’s worden op de Badweg en ’t Suvelleantsje geparkeerd en met de komst van een extra supermarkt in dit gebied zal dit probleem alleen maar groter worden.

Ook is men boos dat met het aannemen van deze detailhandelsstructuurvisie de buurt buitenspel wordt gezet en de Lidl zonder problemen zich kan gaan vestigen want uit de notitie zou blijken dat de locatie Snekerstraat 9A en een deel van de woonwijk plan Zuid nu ineens samenvalt met de bestaande supermarkt locatie Snekerstraat, terwijl de locatie Snekerstraat 9a nog steeds in strijd is met het bestemmingsplan en afwijkt van het geldende detailhandelsbeleid.

De omwonenden en belanghebbenden vinden het proces of juist het ontbreken daarvan onacceptabel omdat dergelijke documenten die van invloed zijn en consequenties hebben voor hun woon Leef en werkomgeving vooraf in een openbaar proces voor Burgers ondernemers en dergelijke toegankelijk moeten zijn zodat zij daar over hun mening kunnen geven en daarop tijdig kunnen reageren.

Wethouder Maarten Offinga gaf na de inspraakronde aan dat het hier om een ontwerpnota gaat en dat er daarna gewoon ruimte is voor inspraak van de buurt en belanghebbenden.

De commissieleden vonden dat er al met al teveel verwarring was ontstaan en dat het agendapunt over de wijziging detailhandelsstructuurvisie van de agenda gehaald moest en dat het college met een nieuw voorstel moet komen voor de detailhandelsvisie. Vooral het probleem rondom het parkeren moet hierin goed meegenomen worden. Wethouder Akkerman gaf aan dat deze visie los staat van de plannen rondom de Lidl in de voormalige garage De Jong en dat die plannen apart zullen worden voorgelegd aan de raad.

Ook liet Akkerman weten dat als de problematiek rondom het verkeer en het parkeren problematisch wordt, een vergunning voor de Lidl op deze locatie niet zal worden verleent.

De buurt is blij dat ze zijn gehoord maar zijn nog niet gerust over het vervolg. Men voelt zich in ieder geval gesteund door een aantal fracties.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.