Busstation Bolsward naar Industriepark/Twibaksdyk

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad voor om een krediet van € 765.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een nieuw busstation op de locatie Industriepark/Twibaksdyk in Bolsward.

In 2010 hebben de vervoersmaatschappij Arriva en de voormalige gemeente Bolsward overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van het zogenaamde Arrivaterrein aan de Snekerstraat in Bolsward. Het gaat hierbij om de bouw van een appartementencomplex met een supermarkt, commerciële ruimten, aanleg van parkeervoorzieningen, herinrichting van de Badweg en herinrichting van het parkeerterrein van het zwembad. De bouw is in volle gang.

Aan de herontwikkeling van deze locatie aan de Snekerstraat is de verplaatsing van het busstation naar een locatie aan de westkant van Bolsward gekoppeld. Als de raad akkoord gaat met de kredietaanvraag en een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft kan worden gestart met de voorbereidingen voor een nieuw permanent busstation in Bolsward. Daaraan verbonden is de aanleg van een fiets- en loopverbinding met een brug over de Wytmarsumer Feart. Hiermee ontstaat er de meest directe verbinding tussen het busstation en het Marne College. Deze oplossing is tweeledig: enerzijds zorgt deze voor een goede ontsluiting van het fiets- en voetverkeer van en naar het busstation en anderzijds voor een betere, veiliger fietsroute van de dorpen ten westen ten zuiden van Bolsward naar het Marne College.

Op het moment dat het nieuwe busstation in gebruik zal worden genomen, vervalt het tijdelijk aangelegde busstation op het zogenaamde Arrivaterrein aan de Snekerstraat. Op de locatie van dit tijdelijk busstation worden dan nog eens 60 parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee wordt het beoogde verkeersluwer en verkeersveiliger maken en daarmee verbetering van de leefbaarheid van het centrum van Bolsward nog eens extra gestimuleerd.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.