Burgwerd wordt Skimerdoarp

Op de drukbezochte jaarvergadering 2015 van Dorpsbelang Burgwerd is besloten om van Burgwerd een Skimerdoarp te maken.

Dorpsbelang Burgwerd heeft een plan opgesteld om het dorp Burgwerd efficiënter te gaan verlichten: Met slimme LED-armaturen kan ruim 70% energie worden bespaard. Daarnaast worden ook overbodige lichtmasten verwijderd. Langs de Boalserterfeart komen vleermuis-vriendelijke lampen. Hierdoor worden vleermuizen in hun jacht niet meer gestoord door de verlichting.

Aanwezige raadsleden van de gemeente Sùdwest-Fryslân waren enthousiast, omdat er vanuit de bevolking zelf de vraag kwam of het ook iets minder mag. Nynke-Rixt Jukema van het “Feel the Night” project van Culturele Hoofdstad 2018 gaf op de vergadering aan dat de nacht en donkerte belangrijk zijn voor mens en dier. Het doel van Feel the Night is om van een groot deel van Fryslân een dark-sky-park te maken. De plannen van Burgwerd passen hier heel goed binnen. Daarnaast wil Dorpsbelang Burgwerd in de toekomst nachtelijke wandeltochten organiseren om de mensen meer bewust te maken van de nacht.

Bij de foto:De overvloedige verlichting langs de Boalserterfeart in Burgwerd