Burgemeester Apotheker krijgt bij afscheid een lezing als cadeau

Hayo Apotheker is dinsdag uitgezwaaid als burgemeester van Súdwest-Fryslân. Toch blijft Apotheker, die in 2011 de eerste burgemeester van deze fusiegemeente werd, de komende jaren aan de gemeente verbonden. Dit dankzij een jaarlijkse lezing die zijn naam zal dragen.

De Hayo Apothekerlezing is niet alleen een cadeau aan de vertrekkend burgemeester, maar ook aan bestuurskundig Nederland, aldus Klaas Visser, die als langst zittende lid van de gemeenteraad het cadeau uitreikte. Elk najaar nodigt de Hayo Apothekerlezing iemand uit die zijn of haar visie kan geven op de ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

“Mei syn kennis, kunde en ynset hat Apotheker úsnije gemeente op ’e kaart set”, aldus Visser. “Wybliuwenoedhâldenfoar de kwaliteit fan it lokale bestjoer, lykaswy wend binne fan Hayo Apotheker.” Visser riep daarbij vragen op als: hoe kan de democratie worden verbeterd, hoe houd je betrokken inwoners en hoe zoeken bestuurders de goede weg in de complexe wereld van politiek, bestuur, bedrijfsleven en media.

De lezing wordt vormgegeven door een driemanschap, bestaande uit dr. Linze Schaap, onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, dr. Kees Breed, themadirecteur lokaal bestuur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en drs. Wouter Boonstra, die als journalist verbonden is aan Binnenlands Bestuur.

Apotheker, die als burgemeester in zeven verschillende gemeenten werkte en vele tientallen koninklijke onderscheidingen mocht uitreiken, werd nu zelf gedecoreerd. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door Arno Brok, commissaris van de koning in Fryslân.

Wie Apotheker opvolgt is nog niet bekend. Donderdag wordt de waarnemer benoemd die op 1 januari begint en vermoedelijk voor een periode van acht maanden aan de slag gaat. De vacature voor het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân wordt pas opengesteld nadat de nieuwe gemeenteraad een profielschets heeft opgesteld.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.