Brug Witmarsummervaart mag blijven

De gemeente Súdwest-Fryslan herroept het besluit rondom de fiets en wandelbrug over de Witmarsummervaart.

De brug die op 15 april werd geopend blijkt niet geheel volgens de regels gebouwd te zijn, bedrijven op het Industriepark en omwonenden hadden daarom bezwaar aangetekend. Volgens hen past de brug niet in het bestemmingsplan en zo vinden zij, levert het gevaarlijke situaties op.

De bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeente om het besluit te herzien. De gemeente zal het besluit nu aanpassen om een rechtsgang te voorkomen.