Breng de democratie weer tot leven (ingezonden)

Het is alweer zes jaar geleden dat  5 gemeenten werden samengevoegd tot de gemeente Súdwest-Fryslân. De inwoners zouden ‘voorop’ staan. Zo informeerde de gemeente de inwoners over van alles wat er in de woonomgeving speelde  en liet dit elke week weten met de publicatie van ‘Ta Jo Tsjinst’. 

Deze  laatste strohalm, de publicatie van de Ta Jo Tsinst waarin de inwoners werden geïnformeerd in de regionale krant is inmiddels al weer enige tijd geleden verdwenen. Zelfs op de gemeentelijke website is ‘Ta Jo Tsjinst’ te vergeefs te zoeken. De gemeentelijke berichten  zijn verhuisd naar een verder gelegen  ‘digitaal oerwoud’.  Wil je als inwoner  op de hoogte zijn van wat er speelt in de gemeente dan zul  je naar www.overheid.nl  moeten gaan en daar een afstandstraal om je  postcode aangeven. Ik weet niet  hoe het bij u gaat? Maar bij mij staan al maanden hetzelfde paar bouwaanvragen op het scherm.  Voor bestemmingsplannen moet je tegenwoordig bij ‘ruimtelijke plannen.nl  zijn.  Ik wilde enige tijd geleden het bestemmingsplan Wûnseradiel  inzien en de daarbij behorende kaarten. Nou mooi niet te vinden dus!  Je kunt de plannen alleen inzien op het gemeentehuis. Tenminste als je daar de tijd voor hebt en,  ja natúúrlijk,  eerst een afspraak hebt gemaakt. Vóór de herindeling stonden de plannen gewoon op de eigen site van de gemeente. Bijvoorbeeld  in 2010; het bestemmingsplan buitengebied Wymbritseradiel . Toen kon het dus wel!

Maar goed u bent tevreden met de gemeente Súdwest-Fryslân. Althans de Dorpsbelangen, die als vertegenwoordigers van de inwoners  worden gezien, hebben zich tevreden uitgelaten over de contacten en communicatie met de gemeente. De werkelijkheid  is volgens mij dat de inwoners zich, wat de communicatie en informatievoorziening betreft, in de steek gelaten voelen door hun gemeente.

Soms heb ik zo’n gevoel dat het opzettelijk gebeurt om de invloed van inwoners op gemeentelijk niveau  terug te dringen.  Ik verdenk de overheid er van samen met de gevestigde landelijke partijen dit beleid landelijk uit te rollen. Waarom, zult u zich afvragen. Gewoon bezuinigen!  Jawel, als u niet ziet wat er voor u is dan zult u immers geen zienswijzen, bezwaren, beroepsschriften e.d. indienen en dat bespaart ambtelijke inzet en geld.  De informatie zult u er zelf uit moeten trekken  maar wordt u dus zeker niet meer vanzelfsprekend door uw gemeente aangeboden. Het zal u duidelijk zijn dat de oudere inwoner s hiervan onvoorstelbaar  de dupe zijn.  In die zin vind ik de democratie in onze gemeente  ‘dood’.  Hoe is volgens mij het ware beeld:  een te grote gemeente, te groot grondgebied en met  te weinig geld. Je ziet dat aan beleid dat (verdekt)  is gericht op bezuiniging. Of het nu gaat om het kappen van ‘zieke’ bomenlaantjes  om te besparen op onderhoud, een z.g. ‘clusteragenda’  waar de bezuinigingen van afdruipen, ongewilde opgelegde belastingverhoging aan sectoren of onvoldoende luisteren naar inwoners en organisaties voor belangenbehartiging.  Alles wordt  vervolgens’ glad gestreken’ door  een PR-machine die ingesteld is met de woorden ‘de herindelingspilot is een succes  en verdient navolging!’.  “Het kan verkeren”  sprak Brederode’

Om te beginnen gaan wij ons als grootste oppositiepartij sterk maken voor de terugkeer van ‘Ta Jo Tsjinst’ in de regionale NDC kranten.  Daar hebben wij  € 200.000,- voor over, want  de democratische grondrechten kunnen pas  door inwoners uitgeoefend en benut worden als  een informatievoorziening op orde is. Uiteraard moet er meer gebeuren maar het is een belangrijk begin!

Peter Walinga
Fractievoorzitter GBTL Súdwest-Fryslân

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Related posts

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.