Bonifatiuspenning voor Meindert Krijnsen

Zondag 8 januari werd Meindert Krijnsen in de Sint Franciscuskerk te Bolsward onderscheiden met de Bonifatiuspenning.

Hij stopte deze zondag na vijftig jaar als lector. Voor de parochie was dit aanleiding om het bisdom om dit bijzondere waarderingsteken te vragen.

Pastoor Bultsma spreekt Meindert Krijnsen toe

Pastoor Bultsma sprak aan het einde van de eucharistieviering, waarbij ook Krijnsen zijn echtgenote, alle kinderen en kleinkinderen aanwezig waren, woorden van dank. Niet alleen voor de vijftig jaar dat Krijnsen lector was, maar ook voor de andere taken die hij voor de geloofsgemeenschap verrichtte. Waaronder de vele jaren dat hij als hoofd van de katholieke basisschool bijdroeg aan de geloofsvorming van vele jonge parochianen.

Krijnsen legt niet al zijn taken neer. Onder andere het coördineren van de gastheren en -dames groep, die jaarlijks zorgdragen voor openstelling van de kerk gedurende de zomermaanden, blijft hij doen.

De Bonifatiuspenning is een door de bisschop van Groningen-Leeuwarden ingestelde onderscheiding om mensen met bijzondere verdiensten voor de geloofsgemeenschap in het zonnetje te zetten. Bij de legpenning met daarop een afbeelding van de patroon van het bisdom Bonifatius, hoort een door de diocesaan administrator ondertekende oorkonde.

Krijnsen, die helemaal verrast was door deze blijk van waardering, was als lector samen met een aantal anderen verantwoordelijk voor de lezingen uit de Bijbel tijdens de viering. Tijdens de vieringen op zondag worden telkens meerdere korte gedeelten gelezen. Twee daarvan door de lector, die ook een aantal gebeden verzorgt.

Na de viering was er tijdens de koffie gelegenheid Krijnsen en zijn echtgenote te feliciteren. Veel aanwezige parochianen maakten daar dankbaar gebruik van en toonden zich verheugd over deze blijk van waardering.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.