Bomenkap (ingezonden)

Aansluitend  op het ingezonden stuk van de Miljeuwerkgroep van  afgelopen week, over de kap van bomen binnen de oude stads-grenzen van Bolsward, wil ik hier een aanvulling geven over het kappen van bomen in het buitengebied van SWF.

Ik beperk mij tot de Middelzeedijk gelegen tussen de Kliuw en Hartwerd. Op dit stuk weg worden volgens opgave van onze gemeente SWF 45  bomen gekapt. In de praktijk komt het er dan op neer dat er op dit stukje oude  historiesche weg dijk geen enkele boom meer staat.
Een prachtig  stuk weg waar velen fietsen, wandelen en genieten en waar vogels en insecten hun habitat kunnen vinden, wat broodnodig is,  in onze steeds kaler en armer wordende natuur. Beter dan kappen zou het zijn om aan deze bomen snoeiwerkzaamheden uit te voeren zodat een  eventueel gevaar van vallende takken geminimaliseerd kan /zal worden.
Als reden voor deze kap geeft SWF ernstige overlast op, maar wat die overlast precies inhoud,  dus wie er nu eigenlijk echt last of gevaar van ondervindt,  wordt niet vermeld!  Bron voor deze info is de bomenkaart van SWF, deze vind je niet  in de krant maar op de site van de gemeente.  Dit geldt uiteraard ook voor alle andere te kappen bomen.
Twee jaar geleden heeft op de Middelzeedijk  ook al bomenkap plaatsgevonden, nl komende vanaf de Kliuw direct aan de rechterkant van de Middelzeedijk. Daar zijn toen een 8-tal bomen gekapt zijn op een hoogte van ongeveer 80cm boven het maaiveld. Uiteraard als het om echt zieke of om gevaarlijk staande bomen gaat is kappen geen probleem mits er dan ook  herplant plaats vindt, liefst op de zelfde plaats, maar in ieder geval binnen de gemeente grenzen. Op veel andere wegen en dorpen in SWF gaat ook weer veel gekapt worden.
Maar zeker in het buitengebied zijn er weinig voorbeelden van herplant geweest in het verleden.
De info die op de bomenkaart van SWF te vinden is kan enkel op de site van SWF gevonden worden, het zou voor de gemeente pleiten als gemeentelijke  mededelingen  ook in bv het   BN kwamen te staan, gewoon weer een gemeentepagina in de krant, dan kan iedereen dat lezen.
Kappen is soms nodig maar herplant is altijd aan te bevelen!!
Koos Koster Bolsward.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.