Bomen herplant in centrum Bolsward

Op de Sint Jansstraat, de Bagijnenstraat en de Grote Dijlakker is vandaag een start gemaakt met de herplant van zo’n 35 bomen.

Nadat eind vorig jaar alle bomen aan deze straten waren gekapt vanwege de herstelwerkzaamheden aan de kades, was het lange tijd kaal. De bomen zijn lindebomen en zijn al redelijk volgroeid.

Er komen wel minder bomen terug dan voor de werkzaamheden. Bij de herinrichting zijn begin dit jaar van twee parkeerplaatsen één gemaakt.