Bolswarders discussiëren over verkeer binnenstad

Tijdens de informatieavond van Platform Bolsward was woensdagavond het centrale thema het verkeer in de binnenstad van Bolsward.

© Martinus Jansen

Nadat de avond geopend was werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van een aantal zaken, zo vertelde Sietse la Roi van de gemeente Súdwest-Fryslân dat de zaken rondom de verbouwing van het stadhuis tot Historisch Centrum Westergo. Zo moeten er een aantal kleine wijzigingen in het ontwerp worden doorgevoerd en zijn er een aantal zienswijzen ingediend die met name over de parkeerproblematiek gaan.

Maar die zienswijzen zullen er niet voor zorgen dat de plannen gewijzigd zullen worden.  De bedoeling is dat  de werkzaamheden in december van dit beginnen.

De archeologische werkzaamheden beginnen volgens La Roi in oktober. Men verwacht in de grond achter het stadhuis vooral oude fundamenten te vinden. Voor deze werkzaamheden is het mogelijk dat inwoners van Bolsward mee kunnen helpen bij het graven in de historische grond van Bolsward.

Stichting Ons Zwembad kwam ook met een update over Vitaloo. Om dat open te kunnen houden zijn vrijwilligers enorm belangrijk en Jacob de Groot van de stichting kon dan ook vertellen dat de eerste vrijwilligers er zijn. Voor alle taken in en rondom het zwembad zijn 60 uren die door vrijwilligers ingevuld moeten worden. Hiervan neemt  Zwem- en Poloclub Bolsward 12 uur voor haar rekening. Daarnaast zijn nog een aantal vrijwilligers die zich gemeld hebben.

Syds Homan, locatiemanager van Optisport, gaf aan dat de vrijwilligerstaak niet hoeft te betekenen dat men iedere week bezig hoeft te zijn. Want ook met een paar uurtjes per kwartaal kan men al veel betekenen voor het openhouden van het zwembad.

Voor de pauze werd voor de aanwezigen het laatste agendapunt ingeleid. Want met de herinrichting van de binnenstad vond het platform dat het verkeer in de stad ook eens een keer op de agenda moest. Via een kort filmpje werd men voorgelicht over de huidige stand van zaken. De bedoeling is dat er drie transferpunten komen voor het autoverkeer. Parkeren buiten het centrum. Die komen op ’t Oordje, Plein 1455 en De Remise. Die laatste locatie is nog afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over de verhuizing van het busstation van De Remise naar Twibaksdyk .

Voor de aanwezigen werd na de pauze in groepen gesproken over de drie grootste knelpunten die er nu zijn in de binnenstad met betrekking tot het verkeer en werd gevraagd wat per groep oplossingen konden zijn.

Bevoorrading, teveel verkeer en veiligheid waren de meest gehoorde knelpunten. Wat betreft de bevoorrading van de bedrijven in de binnenstad waren de meeste groepen duidelijk, dit moet net zoals in meerdere grote steden tot een bepaalde tijd zodat het vrachtverkeer de rest van de dag geweerd wordt uit de binnenstad. Om de verkeersdrukte uit het centrum te weren werd vooral gepleit voor éénrichtingsverkeer en ook werd voorgesteld om de weg in de binnenstad zo in te richten dat het niet aantrekkelijk wordt om de route door de binnenstad te nemen.

Alle voorstellen worden door de werkgroep binnenstad meegenomen en daar verder besproken.

In september zal er weer een bijeenkomst zijn van het Platform, die zal in het stadhuis zijn. Vlak voor de sluiting

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Related posts

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.