Bolswarder senioren testen fitheid tijdens fitheidsdag

Ruim 160 senioren uit Bolsward doen op zaterdag 7 oktober a.s. mee aan een fittest in woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward. Ze worden getest op kracht en lenigheid. Ook leggen ze een wandeltest af. Na afloop wordt hun fitheid geëvalueerd en kunnen ze kiezen voor een sportief vervolg.

De fittest is onderdeel van de fitheidsdag, die georganiseerd wordt door zorgorganisatie Patyna, de buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest Fryslân en Sport Fryslân. Naast de test is er een fitmarkt. Op de fitmarkt staan verschillende organisaties op het gebied van gezondheid en bewegen, zoals Behandelteam Patyna, Beter Horen en Mijn Huis op Maat. Daarnaast zijn er diverse beweeggroepen. Zij informeren over de sport- en beweegactiviteiten in de buurt.

De fitheidsdag in Bloemkamp duurt van 09.00 tot 17.00 uur. De fittest wordt in groepjes afgenomen; de deelnemers starten op verschillende tijden. De fitmarkt is open vanaf 09.30 uur en is vrij toegankelijk. Het restaurant van Bloemkamp zorgt voor koffie, thee en gezonde hapjes.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *