Bolswarder bedrijfsleven positief over Reidmarroute

BOLSWARD – Het Bolswarder bedrijfsleven is enthousiast over de nieuwe vaarroute, de Reidmarroute, die de Hanzestad Bolsward verbindt met het vaargebied Heeg-Oudega. ,,Hier hebben de initiatiefnemers twintig jaar voorgestreden en eindelijk lijkt het erop dat deze vaarroute gerealiseerd wordt”, aldus Fer Grijmans, voorzitter van Bolsward Promotion.

Gerben Okkinga, voorzitter van de Bolswarder Vereniging van Bedrijven, spreekt van een goed begin van dit jaar voor Bolsward. ,,Watersporters kunnen nu in korte tijd vanaf Bolsward in het merengebied rondom Oudega en Heeg komen. Een aanwinst voor Bolsward en de regio.”

Ongeveer twintig jaar geleden zette Bolswarder Jo Hamburg de Reidmarroute, als onderdeel van het ,Lytse Marrenplan’, op de politieke agenda. Later kreeg hij steun van stadgenoot Kerst Postma en Wolsumer Harald Visser. Lange tijd streed dit trio voor de vaarbinding Bolsward-Oudegaaster Brekken. Enkele jaren geleden verdween het plan in de onderste la, toen bleek dat er geen geld voor was. Nu de vaarroute toch gerealiseerd wordt, spreekt Jo Hamburg van een ,opsteker voor de kleine recreratievaart en voor Bolsward”. ,,Zonder twijfel geeft dit een extra impuls aan het watersporttoerisme in Bolsward.”

Op 19 februari beslist de de gemeenteraad over het voorstel van het college van B&W. Zowel BP als BVB rekenen op een positief besluit van de raad. Dit geldt ook voor de dorpsbelangen Blauwhuis, Greonterp, Wolsum en Westhem, die met deze route een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan.

De ‘Reidmarroute’ loopt vanaf de Bolswarder vaart naar het zuiden en passeert het dorp Westhem. Als het haalbaar is, dan komt het traject ook langs Greonterp te liggen. Op de vaarroute komen watersporters tot de poelen It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar, dat in verbinding staat met de Aldegeaster Brekken.