Bolsward, su sag ut der ût (deel 8)

De achtste foto in onze reeks Bolsward, su sag ut der ût is op een plek net buiten de stadsgrachten, de Sint Jozefbuurt.

Wie weet er mooie verhalen over deze buurt? We horen ze graag!

Iedere vrijdag plaatsen we een foto omdat Stichting Bolswards Historie iedere vrijdagmiddag van 14.00-17.00 geopend is. Dit is op de eerste etage bibliotheek.

Bolsward Historie heeft inmiddels meer dan 5000 foto’s over Bolsward. Men is altijd op zoek naar meer foto’s over Bolsward die worden dan gescand, dus u hoeft de foto’s niet af te staan aan de stichting.

Voor mobiele telefoongebruikers, klik hier voor de foto.

Geef een antwoord