Boeren tellen vlinders voor beter inzicht in biodiversiteit

LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de unieke samenwerking in het monitoringsprogramma Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG).

Bij dit programma tellen boeren en tuinders zelf de dag- en nachtvlinders op het eigen bedrijf. Het aantal deelnemende boeren en tuinders dat bijdraagt aan het in kaart brengen en versterken van de biodiversiteit neemt dit jaar zelfs toe van 70 naar 100.

Insectenwaarnemingen op het boerenerf

Uit meerjarig onderzoek in Duitsland is duidelijk geworden dat de biomassa aan vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met 75% is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Er waren weinig gegevens bekend vanuit weilanden, akkerbouwpercelen en boerenerven. Om juist over deze gebieden meer te weten te komen, hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 BIMAG opgezet.

Marja Hoorweg, sinds dit jaar BIMAG deelnemer en LTO Noord bestuurder Markt & Maatschappij in Flevoland: ‘Er wordt veel gezegd over onze sector en biodiversiteit, maar alleen door het verzamelen van data kunnen we de juiste informatie brengen. Deze manier van insectenmonitoring zorgt voor veel enthousiasme bij de deelnemende boeren. Het is echt een leuke manier om te leren en je bewust te worden van alle vlinders op en rondom het boerenerf. BIMAG geeft ook inzicht, het biedt kansen om biodiversiteit op je eigen bedrijf verder te ontwikkelen.’

Meer weten?

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.