BoalsertPraise: Vernieuw ons, Heer

Zaterdagavond 28 oktober zal er een oecumenische praise-avond gehouden worden in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. Aanvangstijd is 20:00 uur. Het thema luidt: ‘Vernieuw ons, Heer’. De katholieke praiseband Jacobsladder zal voor de muzikale ondersteuning zorgen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

‘Vernieuw ons, Heer’ sluit aan bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het accent valt niet zozeer op een aanwijsbare moment in de geschiedenis, maar op het besef dat christenen geroepen zijn zich voortdurend te vormen naar de boodschap van het Evangelie. Zonder de hulp van Gods Heilige Geest gaat dat niet.

In Bolsward bestaat inmiddels een traditie van gezamenlijke praise-avonden. De gemeenschappelijke kerken van Bolsward hechten er aan goede onderlinge banden te onderhouden en gezamenlijk oog en oor te hebben voor de noden in onze stad. Binnen de plaatselijke Raad van Kerken is er regelmatig overleg. Het diaconaal platform is de plaats waar de daadwerkelijke zorg voor wie het moeilijk hebben wordt afgestemd. Het bij elkaar komen om samen te bidden en te zingen past in deze groeiende traditie. Gezamenlijk willen ze God de lof zingen die Hem toekomt, dankend voor en vragend om zijn zegen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *