Boalserter fynt earste ljipaai van Súdwest-Fryslân

Jan Willem Postma fan Boalsert hat moandei 14 maart it earste ljipaai fan de gemeente Súdwest-Fryslân fûn.

Hy fûn it om ongefear 11.40 oereby Sibrandabuorren. It Bûn Fryske Fûgelwachten (BFVW) hat befêstige dat it om in farsk aai giet. De melding fan it aaike by de BFVW wie krekt wat letter as dy fan it earste ljipaai fan de provinsje.

Boargemaster Hayo Apothekerûntfangt Postma moarn (15 maart) yn it gemeentehûs yn Snits.

Hy krijt in oarkonde en in tientsje finerslean.

Archieffoto: Wiebe Palstra

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Geef een antwoord