Blauwhuis via Tjerkwerd "even" niet mogelijk

Het wordt de komende maanden lastig zo niet onmogelijk om Blauwhuis via Tjerkwerd te bereiken.

Aannemer Reef is begonnen met de laatste fase van het verbetertraject van de Hemdijk. Het oude asfalt wordt vervangen door asfalt met stalen wapening. Door het toenemende verkeer en voertuigen die steeds zwaarder worden, is extra sterk asfalt nodig , daarnaast wordt de weg verbreed met bermbeton.

Ook komen er op diverse plaatsen passeerstroken. Deze aanpassingen zorgen voor uitwijkmogelijkheden, zodat elkaar tegemoetkomende voertuigen elkaar veiliger kunnen passeren.
De kruispunten worden verhoogd en krijgen rood asfalt in plaats van zwart. Dit heeft een attentieverhogende en snelheidsremmende werking.

De Hemdijk is afgesloten voor al het verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Dit in verband met
de veiligheid.

De bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Houd wel rekening met kortdurend oponthoud wanneer de werkzaamheden direct voor een inrit plaatsvinden.

Foto Freesmachine: Gerben Wijnja

Foto voorbeeld weg met bermbeton via gemeente SWF

Voorbereidende werkzaamheden week 38-39

Frezen van asfaltverharding week 40-41

Aanbrengen van asfaltwapening week 42-43

Aanbrengen van asfalt week 44

Aanbrengen van bermbeton met printweek 45 -46

Afwerken en inzaaien van bermen week 46-47

Afronden en bijkomende werkzaamhedenweek 47-49


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *