Bijzondere Eucharistieviering in Westhem

Zondag 9 september kwamen zo’n zeventig belangstellende kerkgangers naar Bartholomeuskerk in Westhem voor een bijzondere eucharistieviering.

©Sicco Rijpma

500 jaar na de reformatie was er weer een Rooms Katholieke viering in deze kerk. Pastoor Peter van der Weide opende de viering met viering met de woorden: “Welkom in de Moederkerk”. Hiermee verwees hij naar de zogenoemde ‘Ecclesia integra’, de volwaardige parochiekerk.

Geef een antwoord