Bijzondere boom voor Bolsward

Dit weekend, om precies te zijn zondag zo rond het middaguur, is het 500 jaar geleden dat het testament werd opgesteld van Hendrick Nannes en Catrijn Epes.

En vrijdag werd er stil gestaan bij dat bijzonder testament welke nog steeds van kracht is. Toen werd een moeraseik gepland aaan het begin van de Catrijn Epessingel. Een boom die op zich 500 jaar en zelfs langer zou kunnen blijven staan. Iets wat Hendrick en Catrijn waarschijnlijk nooit hadden  verwacht. 

Later zal er nog een bank rondom de boom worden geplaatst.

Het vermogende echtpaar Hendrik Nannes en Catrijn Epes (zij hadden landerijen tot in het Bildt) zag het als haar missie om de hulpverlening aan armen te verbeteren, verbreden en een blijvend karakter te geven. In 1963 veranderde er iets voor de stichting, toen werd de algemene bijstandswet van kracht. Maar tot op de dag van vandaag is de Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting haar bijdrage blijven leveren aan de algemene, sociale, maatschappelijke en culturele zorg in Bolsward in de ruimste zin. Het accent ligt hierbij op de culturele activiteiten.

(bron historie Hendrick Nannes en CatrijnEpesstichting)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *