Bij de tijd met Jozef

Het is vermoedelijk al zo lang er mensen zijn, dat ze de tijd indelen. Jaren, maanden, weken en dagenzijn daar voorbeelden van. Zoals werkweek en weekend dat ook zijn. Dat is geen eigen verzinsel of een louter gemakkelijk hulpmiddel. De vier seizoenen met elke een eigen karakteristiek vormen hierin een natuurlijk vertrekpunt. Kerkelijk gezien zijn de grote feesten wie we vieren daarmee nauw verbonden. Het komende Pasen wordt bewust in het voorjaar gevierd. Het evolueerde uit oeroude dankfeesten om het kiemend gewas en de geboorte van jong vee:nieuw leven en daarmee herkregen bestaanszekerheid!

De neiging om de tijd in te delen, is ook de kerk niet vreemd. De belangrijkste ordening is de week beginnend op zondag. Elke zondag komen christenen samen om de goedheid van God te vieren en te smaken. Daarnaast zijn er natuurlijk de dagen. In de kerk gaat het dan niet zozeer om verjaardagen. We vieren bepaalde dagenvanwege een gebeurtenis in het leven van Jezus ofvanwege het leven der heiligen. Zo herinneren we ons door kleine extra aandachtsmomentenhoe menslievend God is. Als Hij gewone en tegelijk zo bijzondere mensen heeft willen begeleiden en omarmen, dan toch zeker ook ons gewone en tegelijk zo bijzondere mensen?

Maandag 19 maart staat de heilige Jozef op de kalender, de man van Maria en voedstervader van Jezus. In de Bijbel komen we hem eigenlijk nauwelijks tegen. Toch kan hij een belangrijke inspiratiebron zijn. Hij heeft als een vader voor Jezus gezorgd, zich voor Hem ingezet en bovenal liefgehad. De komst van Jezus als kind van Maria zette zijn leven totaal overhoop, zonder een bloedband met Hem te hebben. Aldus is hij een inspirerend beeld voor alle gelovigen: wij mogen immers ook in deze tijdnauw verbonden met Jezus Christus leven. En ons inzetten voor Hem en voor zijn goede zaak. Niet als familieplicht, maar omdat het verkondigde evangelie – onthutsend als het is – ons aanspreekt en ons hart sneller doet kloppenals boodschap van nieuw leven en herkregen bestaanszekerheid.

Pastoor A. Bultsma

 

 

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.