Bewoners Laag Bolwerk boos

De bewoners van het Laag Bolwerk zijn op zijn zachts gezegd niet blij met de manier waarop begonnen is met de herstart van de herinrichting van hun straat.

Omdat men nu aan beide kanten begonnen is met het werk kunnen de bewoners met hun auto’s geen kant op en er was hen toegezegd dat de huizen altijd vanaf één kant bereikbaar zouden zijn. Grote hinder is ontstaan nu men begonnen is met het kruispunt van het Laag Bolwerk met de Gysbert Japicxlaan. De gehele week zal dit kruispunt opengebroken zijn. 

(Lees meer en meer foto’s)

Vanaf vrijdagmiddag is de verwachting dat die werkzaamheden klaar zullen zijn. Begin december werden de werkzaamheden aan het Laag Bolwerk gestopt vanwege de winter en daarmee werd ook de einddatum waarop de werkzaamheden klaar zouden zijn niet bereikt. De bedoeling was dat dit eind december zou zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *