Besturen RES en SC Bolsward samen verder

De besturen van RES en SC Bolsward hebben in een gezamenlijk overleg de intentie uitgesproken om beide voetbalverenigingen te willen laten samengaan.

De besturen zien in deze stap een positieve ontwikkeling voor het voetbal in Bolsward. Afgesproken is om in een vervolggesprek te komen tot een stappenplan. Meteen na de zomervakantie wordt hier een vervolg aan gegeven. (bron:SC Bolsward.nl)