Belastingverlaging voor bedrijven in Súdwest-Fryslân

Eigenaren en gebruikers van bedrijven gaan volgend jaar minder Onroerende Zaak Belasting (OZB) betalen als het aan het college van Súdwest-Fryslân ligt. Dit stellen ze voor in het voorstel Verordening OZB 2017, dat in december door de gemeenteraad wordt behandeld. Daarnaast blijven de woonlasten voor volgend jaar gelijk,op de inflatiecorrectie van 1% na.

Afgelopen jaar hebben bedrijven te maken gehad met een belastingverhoging. Voor volgend jaar is het college erin geslaagd de lasten voor ondernemers met 8% naar beneden te brengen. Dit is mogelijk door de tarieven tussen woningen en bedrijven te verschuiven.

Met dit voorstel aan de gemeenteraad wil het college de afspraak met de gemeenteraad nakomen om de woonlasten en OZB voor bedrijven in beeld te brengen. “Ik ben tevreden met het voorstel dat de woonlasten in Súdwest-Fryslân, los van de inflatie gelijk blijven. En dat het daarnaast is gelukt de OZB voor ondernemers omlaag te brengen”, aldus wethouder Maarten Offinga. “Dit komt het ondernemersklimaat in Súdwest-Fryslân alleen maar ten goede”.

We hebben ongeveer 18 miljoen euro nodig aan OZB-inkomsten om onze voorzieningen in Súdwest-Fryslân op peil te houden. De hoogte van de OZB die iemand moet betalen wordt bepaald aan de hand van de waarde van een bedrijf of woning. Het voorstel ‘ Verordening OZB 2017’ wordt op 1 december besproken in de commissie Bestjoer en Finânsjes en op 15 december in de gemeenteraadsvergadering.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *