Bedrijfsleven en middenstand in Bolsward samen verder

 

Bolsward – Het bedrijfsleven en de winkeliers in Bolsward gaan per 1 januari 2016 samen verder als de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Donderdagavond besloten de leden van zowel de Bedrijven Vereniging Bolsward (BVB) als de contribuanten van Bolsward Promotion (BP) tot een fusie. Tijdens de bijzondere ledenvergadering van de BVB werd door de aanwezigen unaniem voor de fusie gestemd. Ook op de bijzondere vergadering van BP werd unaniem ingestemd met de voorgenomen fusie.

Beide voorzitters, Gerben Okkinga (BVB) en Fer Grijmans (BP) benadrukten na afloop dat de fusie een logisch gevolg is van de ontwikkelingen op maatschappelijk, politiek en gemeentelijk niveau. ,,Door deze fusie is er een sterke vereniging ontstaan, die zowel de belangen van het bedrijfsleven als dat van de middenstand behartigt”, aldus Okkinga. ,,Beide organisaties kwamen elkaar steeds vaker tegen in gesprekken met de gemeente, andere overheden en maatschappelijke organisaties, zodat op een zeker moment de vraag op kwam of het misschien tijd was voor één vereniging in Bolsward”.

Fer Grijmans wees er op dat door bundeling van de krachten de gemeente nu met een sterke gesprekspartner in Bolsward te maken krijgt. ,,De tijd dat de gemeente om advies of inspraak twee verschillende organisaties moest raadplegen is vanaf 1 januari voorbij. Dat schept duidelijkheid voor de gemeente, maar ook voor Bolsward”.

Foto: Petra Kroon