Basilica-avond ter gelegenheid patroonsfeest van de Sint Franciscusbasiliek

Het patroonsfeest van de Sint Franciscusbasiliek wordt op woensdag 4 oktober 2017 gevierd met een basilica-avond.

Deze begint om 19:00 uur met een plechtige eucharistieviering in de basiliek waar de pastoor in zal voorgaan. Het Sint Franciscus dames- en herenkoor zorgt voor de muzikale ondersteuning. Aansluitend op de H. Mis staat er koffie en thee klaar in de Maria van Sevenwoudenzaal. Om 20:30 uur verzorgt Kees Nieuwerth een inleiding over de belangrijke in 2015 verschenen milieu-encycliek van Paus Franciscus “Laudato Si”. Om 21:30 zullen inleiding en gesprek worden afgerond en is er nog gelegenheid om elkaar nader te ontmoeten.

Ir. Kees Nieuwerth is vicevoorzitter van de Raad van Kerken Nederland. Hij werd dit na een lange staat van dienst in de Landelijke Raad van Kerken namens de Quakers. Hij is van huis uit ecoloog.
Sinds de verheffing van de Sint Franciscuskerk tot basiliek worden er regelmatig basilica-avonden georganiseerd. Ze staan open voor alle belangstellenden. Met name de inleidingen zijn bedoeld om een breder publiek in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van belangrijke thema’s op het vlak van geloof, spiritualiteit en kerkelijke spreken.

Omwille van de organisatie willen we aan deelnemers aan de lezing vragen om zich aan te melden bij het secretariaat van de parochie of op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen via 0515-576998.

foto: Petra Kroon


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *