Baggerwerkzaamheden "Witmarsummervaart" begonnen

Bolsward-Vanuit Het Friese Merenproject maakt de provincie zich sterk voor een goed bevaarbaar vaarnetwerk.

De Wytmarsumerfeart, bij de Bolswarders beter bekent als de Witmarsummervaart, is een belangrijke vaarroute voor de recreatievaart in dit gebied. Watersporters kunnen via deze vaart van Bolsward naar de steden Harlingen en Franeker varen.

Gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân willen daarom aandacht geven aan de start van de baggerwerkzaamheden in de vaart.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Durk Stoker verrichten donderdagmiddag de starthandeling door het aanzetten van de baggermolen uit 1904 welke de komende weken langzaam van Bolsward naar Arum zal baggeren.De verwachting is dat de werkzaamheden begin april klaar zullen zijn.