Back to Basic

In de voorjaarsvakantie ging ik met onze oudste zoon naar de bioscoop. Hij had de film Storm uitgezocht. De film speelt zich 500 jaar geleden af en gaat over de tijd dat Luther verbeteringen wilde doorvoeren in de Katholieke kerk. De film gaat over een gezin waarvan de vader een drukkerij heeft waar hij brieven van Luther drukt. Hij wordt daarvoor opgepakt en het is zijn zoon die het tot een goed einde weet te brengen.

In die tijd was bijna iedereen in Nederland Rooms Katholiek en had de paus veel invloed op het volk en heersers van die tijd. Helaas was de Katholieke kerk ver afgeweken van de basis waar het ooit mee begonnen was. Luther was een Katholiek priester en wilde dat de kerk weer terug ging naar de basis. In tegenstelling tot het volk kon hij de Bijbel zelf lezen en daarom kon hij goed onderscheiden wat er allemaal niet klopte.

Juist door de boekdrukkunst kon de boodschap van Luther snel onder het volk verspreid worden. Dat komt ook prachtig naar voren in de film. De gevestigde orde wildekoste wat het kost voorkomen dat het volk achter de waarheid kwam. Wie toch de boodschap van Luther wilde verspreiden, die werd opgepakt of zelfs vermoord.

De boodschap die Luther had, kwam de paus heel slecht uit. De kerk had toen een systeem bedacht waarin mensen vergeving van zonden konden kopen door geld te geven aan de kerk. Niet alleen voor eigen zonden, maar ook voor zonden van reeds overleden personen. Luther ontdekte dat dit onzin was en wilde graag dat men hiermee zou stoppen. Maar de paus had het geld juist heel hard nodig voor de bouw van een groot kerkgebouw.

De kerk liet zich duidelijk leiden door geld, hebzucht en macht en gebruikte zelfs geweld om dat te behouden. Dit staat lijnrecht tegenover wat de Bijbel ons leert. Luther wilde in de Katholieke kerk een verbetering (reformatie) doorvoeren, maar hij werd er juist uitgezet.

Dit jaar wordt 500 jaar reformatie gevierd. Deze verbetering heeft menig gelovige weer terug gebracht bij wat er geschreven staat in de Bijbel. Het resulteerde zelfs in een Nederlandse vertaling van de Bijbel wat tot zegen van velen is geweest. Voor mij is dit de reden om even stil te staan bij 500 jaar reformatie.

Als ik dan stil sta bij deze verbetering, dan is het ook goed om mijzelf weer eens de spiegel voor te houden. Hoe kijken gelovigen tegenwoordig aan tegen Gods Woord? Durf ik net als Luther mijn nek uit te steken en een ieder te wijzen op wat er geschreven staat in Gods Woord?

Ik hoop echt van harte dat iedereen dit jaarde Bijbel gaat lezen en daarbij gaat kijken in hoeverre de praktijk nog overeenkomt met hoe God het bedoeld heeft. Laten we net als Luther ‘back to basic’ gaan. Durven we dan ook eerlijk te zijnen te zeggen of we dichterbij zijn gekomen of juist verderaf na 500 jaar reformatie? Ik hoop het eerste.

Gerke Boersma
Petra gemeente Bolsward

Wilt u reageren, dan kan dat via de mail.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.