Apotheker ontkent aantijgingen

De NRC vermelde zaterdag in haar editie dat burgemeester Hayo Apotheker als President-Commissaris van het regionale nutsbedrijf Rendo onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op de directie.

Door de FIOD is een onderzoek opgestart naar de corruptie bij de overname van een deel van Rendo aan het Begische Electrabel. Electrabel, nu de grootste elektriciteitsproducent van Nederland, zou zich met steekpenningen toegang verschaft hebben tot de Nederlandse consumentenmarkt voor stroom en gas. Electrabel kocht voor 66,5 miljoen euro de leveringstak van Rendo in Meppel. Tijdens de overname betaalde Electrabel 1 miljoen euro aan een bedrijfje van de directeur van Rendo voor nooit verstrekte adviezen, luidt de verdenking. De Fiod vond ook een handgeschreven notitie van de directeur waarin de afspraak over het miljoen is vastgelegd en wordt opgemerkt dat er voor ‘Hayo’ ook iets “leuks” in het vat zou zitten. Apotheker, sinds 2010 burgemeester in Friesland, is door de Fiod gehoord over de notitie. Hij is niet aangemerkt als verdachte. Apotheker: “Iedereen kan wel wat opschrijven. Ik heb nooit de suggestie gewekt dat ik iets wilde hebben, al was het maar een doos sigaren.” Van het miljoen euro smeergeld wist hij niets, verklaarde hij. Aldus de berichtgeving in het NRC.(Bron Grootsneek.nl)

Vandaag laat Apotheker in een brief aan de gemeenteraad weten dat hij zich niet herkent in het artikel. Hij velt zich zeer geraakt door de ontstane beeldvorming.

Hieronder kunt u deze brief lezen.

Geachte Raad,

 

Ik schrijf u naar aanleiding van het zaterdag jl. verschenen artikel in de NRC over transacties van het energiebedrijf Rendo (waar ik destijds President Commissaris was) met respectievelijk Electrabel en Stramproy Green Investments.

Bij beide transacties is gefraudeerd door de directie, zo is de verdenking.

Ik wil u graag informeren omdat mijn functioneren hier aan de orde is.

 

In het artikel is mijn professionaliteit en integriteit als openbaar bestuurder in het geding. Ik herken mij niet in het geschetste beeld en voel me zeer geraakt door de ontstane beeldvorming. Daarom het volgende:

 

·       Rendo NV is een intergemeentelijk energiebedrijf waar elk van de negen aandeelhoudende gemeenten statutair een commissaris levert. Als burgemeester van Steenwijkerland was ik daar commissaris van 2001 tot mijn vertrek uit Steenwijkerland (15 februari 2010).

·       Vanuit de wens tot verkleining van het risicoprofiel wilde de RvC van Rendo af van het leveringsbedrijf (consumentenverkoop van gas en elektriciteit) omdat de markt was geliberaliseerd: klanten waren daarmee vrij om overal energie te kopen, ongeacht hun netbeheerder. Electrabel kwam in beeld omdat zij als grote producent deze markt wilde betreden.

·       De besluitvorming over de verkoop aan Electrabel is geheel volgens de regels en in volle transparantie verlopen:

o   Intentie- besluit RvC

o   Overleg met OR en deelnemende gemeenten

o   Besluiten per gemeenteraad

o   Besluitvorming in vergadering van aandeelhouders

Van eenzijdige voorkeursbehandeling of negering van andere biedingen was geen sprake. De in een laat stadium gedane bieding door DONG is bij de aandeelhouders neergelegd en ook in het eindvoorstel aan de AVA benoemd.

In het verkoopproces heb ik met de collega RvC-leden getracht naast het financiële belang ook belangen als werkgelegenheid en vestigingsplaats in de transactie een grote rol te laten spelen.

·       Van onderlinge afspraken tussen de beide directeuren in deze deal over toesluizing van gelden buiten het officiële verkoopbedrag, heb ik geen enkele weet gehad.

·       De in het artikel geopperde suggestie dat ook ik persoonlijk “iets leuks” zou krijgen, werp ik verre van mij. Ik voel mij door deze suggestie zeer geraakt.

Er is mij overigens nooit iets aangeboden.

·       Bij de financiële deelname van Rendo in het SGI- project (bouw biomassa- centrale) wordt mij verweten dat ik door de kennis van een voor de bouw noodzakelijke grondtransactie tussen de gemeente Steenwijkerland en SGI/ Rendo ook zou hebben geweten dat Rendo meer geld in SGI zou stoppen dan was afgesproken.

 Deze stellingname is onjuist: ik wist uiteraard wel als ondertekenaar van de gemeentelijke grondtransactiebrief dat de grond door SGI zou worden doorverkocht aan Rendo. Dit paste in de afgesproken voorbereidende werkzaamheden door de Rendo- directie (er moest bijvoorbeeld ook grond van een particulier worden gekocht) ten behoeve van het nog op te richten SGI Steenwijk.

Dat hierbij ver buiten de RvC- besluitvorming om tot 5 miljoen deel te nemen, is geopereerd via, naar nu uit het justitie- onderzoek blijkt, schimmige fraude- constructies heb ik niet geweten en ook niet kunnen weten.

 

Tot zover mijn reactie op het artikel.

 

Ik heb bovenstaande zienswijze, overigens als getuige, kunnen inbrengen in het justitie onderzoek terzake. Dit onderzoek is naar mijn weten nog niet afgerond.

 

Mocht u nog een nadere toelichting wensen, dan ben ik daartoe vanzelfsprekend graag bereid.

 

Hayo Apotheker

 

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.