Ambtenaren gemeente Súdwest-Fryslan verhuizen naar Sneek

De gemeente Súdwest Fryslân zal al zijn ambtenaren in Sneek gaan huisvesten. Om dit te kunnen realiseren zal een gebouw, direct naast het huidige gemeentehuis gekocht worden.

Hierdoor ontstaat een kantooroppervlakte van 650 m2. Dat is voldoende om alle ambtenaren te huisvesten. Op dit moment zitten er naast Sneek ook nog ambtenaren in Witmarsum en IJlst.

De ambtenaren uit Witmarsum zullen in ieder geval moeten verhuizen want het gemeente huis van de voormalige gemeente Wonseradeel is verkocht. De raad moet zich later nog uitspreken of alle ambtenaren in Sneek zullen komen of dat de ambtenaren in IJlst mogen blijven zitten op de huidige locatie.