Akkoord over omgevingsfonds Windpark Fryslân

 

De gemeente Súdwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben een overeenkomst gesloten over de oprichting van een omgevingsfonds. Dit fonds, waarin jaarlijks ongeveer € 500.000 wordt gestort door Windpark Fryslân, zal een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust.

Op dit moment zijn de plannen voor een windpark in het IJsselmeer in een vergevorderd stadium. Niet uit te sluiten is volgens de gemeente, dat de windmolens invloed hebben op de natuur en de regionale economie rondom het windpark. Súdwest-Fryslân is vanaf het eerste begin geen voorstander van windmolens op deze locatie. De windsector, verenigd in de NWEA, heeft een gedragscode opgesteld om de gevolgen voor de omgeving van windparken te verzachten en het draagvlak te vergroten. De NWEA-gedragscode voorziet onder meer in de oprichting van een omgevingsfonds. Windpark Fryslân heeft verklaard zich ruimhartig aan deze gedragscode te zullen houden en zo’n fonds mee mogelijk te maken.

Vanaf het moment van de eerste stroomproductie (naar verwachting eind  2020) stort Windpark Fryslân gedurende de hele levensduur van 20 jaar jaarlijks ongeveer € 500.000  in het omgevingsfonds. Ondernemers, particulieren, natuur- en milieuorganisaties en dorpsverenigingen in de directe omgeving kunnen een beroep doen op het fonds. Het omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting. Hoe de stichting er precies uit komt te zien wordt later bepaald in overleg met lokale en regionale maatschappelijke organisaties.

Eerlijke verdeling

Wethouder Gea Akkerman over de gedragscode en de afspraken die hierover met Windpark Fryslân zijn gemaakt: ‘Ik vind het belangrijk dat er nu een overeenkomst is gesloten, die gedurende een lange periode zorgt voor financiering van projecten in de directe omgeving van het Windmolenpark aan de IJsselmeerkust. Lokale en regionale maatschappelijke organisaties worden hier direct bij betrokken”.

Financiële participatie

Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân is tevreden over het akkoord.  ‘We willen van Windpark Fryslân een windpark van en voor Fryslân maken. De vorming van een

Omgevingsfonds stond daarom steeds hoog op onze prioriteitenlijst, evenals financiële participatie door de provincie en door inwoners. Met de omwonenden willen we nu gaan kijken hoe het windpark echt kan bijdrage aan de lokale samenleving en de lokale economie. Het is prettig dat de gemeente zich bereid heeft getoond de administratie van het Omgevingsfonds te faciliteren.’

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.