Afspraken Súdwest-Fryslân (ingezonden)

De gemeente wilde  houten zittreden aan het water, middenin het beschermd stadsgezicht van Bolsward, realiseren. Terecht kwam er commentaar. Na besprekingen met de wethouder, projectleider, architect en bezwaarmakers kwam er consensus.

De trap zou opgemetseld worden in  gele baksteen, conform  aangrenzende kades en  trap bij het stadhuis. Onder protest werden zienswijzen ingetrokken. Verbijsterend was dat daarna ontvangen tekeningen en berichten van de gemeente aangaven dat de treden uitgevoerd zouden worden in beton !

Samen met een werkgroep, gemeente en intermediair platform Bolsward, spande een klankbordgroep zich in m.b.t. de herinrichting van het centrum. Nadat oorspronkelijk platform Bolsward verantwoordelijk was voor coördinatie en communicatie, nam de gemeente dat zomer 2017 over. Ondanks beargumenteerde inhoudelijke input en daarom een verzoek tot participatie werd de klankbordgroep genegeerd !

De gemeente vroeg me mee te werken aan een plan, borders in het Bolswarder stadspark te renoveren. Dat plan lukte. Later dacht de gemeente er weer anders over en onlangs kwam een ambtenaar met een tweede wat vreemde wijziging. Wel werd gevraagd mij daarbij te betrekken. Van participatie is echter geen sprake meer. Als dank voor bewezen diensten ligt er nu een dictaat van de gemeente !

Obe van der Meer

Bolsward

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.