Afspraken Súdwest-Fryslân (ingezonden)

De gemeente wilde  houten zittreden aan het water, middenin het beschermd stadsgezicht van Bolsward, realiseren. Terecht kwam er commentaar. Na besprekingen met de wethouder, projectleider, architect en bezwaarmakers kwam er consensus.

De trap zou opgemetseld worden in  gele baksteen, conform  aangrenzende kades en  trap bij het stadhuis. Onder protest werden zienswijzen ingetrokken. Verbijsterend was dat daarna ontvangen tekeningen en berichten van de gemeente aangaven dat de treden uitgevoerd zouden worden in beton !

Samen met een werkgroep, gemeente en intermediair platform Bolsward, spande een klankbordgroep zich in m.b.t. de herinrichting van het centrum. Nadat oorspronkelijk platform Bolsward verantwoordelijk was voor coördinatie en communicatie, nam de gemeente dat zomer 2017 over. Ondanks beargumenteerde inhoudelijke input en daarom een verzoek tot participatie werd de klankbordgroep genegeerd !

De gemeente vroeg me mee te werken aan een plan, borders in het Bolswarder stadspark te renoveren. Dat plan lukte. Later dacht de gemeente er weer anders over en onlangs kwam een ambtenaar met een tweede wat vreemde wijziging. Wel werd gevraagd mij daarbij te betrekken. Van participatie is echter geen sprake meer. Als dank voor bewezen diensten ligt er nu een dictaat van de gemeente !

Obe van der Meer

Bolsward

2 reacties

  1. Hinke Wassenaar schreef:

    Dank je wel Obe van der Meer. Zo zijn wij weer op de hoogte van alle misverstanden en een triest beleid.

  2. aoostenveld schreef:

    Dit is weer de gemeente Súdwest-Fryslân ten voeten uit ….. draaien en onwaarheden verkondigen en de burgers zoveel mogelijk negeren en buitensluiten ….. De blik alleen op Sneek richten en niet of nauwelijks communiceren Al sinds 2011 is dit het geval en het zal alleen nog maar erger worden

Geef een antwoord