Actieplan uitstroombevordering bijstand werpt vruchten af

 

Het actieplan uitstroombevordering van de gemeente Súdwest-Fryslân werpt vruchten af. Sinds de start van het actieplan, in het tweede kwartaal van dit jaar, zijn inmiddels 38 mensen extra volledig of deels uitgestroomd uit de bijstand.

Verder doorlopen nu 159 personen een traject, veelal onder de vlag van integratiebedrijf Pastiel, dat mensen begeleidt die lastig betaald werk vinden. Daarnaast werd door meer inzet ‘aan de poort’ de instroom van ten minste 131 personen voorkomen.

Dit blijkt uit de tussenstand van het actieplan per 1 november. Het doel van dit plan is om mensen beter en sneller aan het werk te helpen, om de instroom in de bijstand te verminderen en de uitstroom uit de bijstand richting (betaald) werk te verhogen.

Meetellen en meedoen

Súdwest-Fryslân is ondanks deze inspanningen nog altijd meer kwijt aan uitkeringen dan zij van het Rijk ontvangt. De voorlopige schatting is dat de gemeente in 2016 zo’n 3,5 miljoen euro uit eigen kas moet bijpassen. Besparen op de bijstand is echter niet het belangrijkste doel van het actieplan, aldus wethouder Stella van Gent (Arbeidsparticipatie en Sociale Zaken).

“Wij willen dat uitkeringsgerechtigden weer zo gauw mogelijk meetellen en meedoen in de maatschappij”, aldus Van Gent. “Velen van hen hebben een extra duwtje in de rug nodig om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Vervolg
Het actieplan, waarvoor ruim 600.000 euro beschikbaar is, loopt nog tot het einde van het jaar. Het college van burgemeester en wethouders wil voortgaan op de ingeslagen weg en het plan in 2017 een vervolg geven.

Uit de meest recente cijfers (eind september) blijkt dat zo’n 2300 inwoners van Súdwest-Fryslân deels of geheel zijn aangewezen op de bijstand. Deze lichte toename ten opzichte van eind juni correspondeert met het landelijke beeld waarbij de instroom van statushouders een belangrijke rol speelt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Goed nieuws

Toch is er ook nog goed nieuws, aldus wethouder Maarten Offinga (Economische Zaken). “Voor het eerst dit jaar is het aantal werkzoekenden in Súdwest-Fryslân gedaald onder de 10 procent van de beroepsbevolking. We zitten nu op 9,71 procent.” Eind 2015 was nog 11,2 procent van de beroepsbevolking zonder baan. De dalende tendens in de eerste helft van dit jaar zet nu door, terwijl in de voorgaande twee jaren het aantal werkzoekenden vanaf de zomer juist steeg. Offinga: “Het is nu zaak om deze tendens vast te houden.”

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.