Actieplan jeugdwerkloosheid Fryslân West helpt jongeren

Het ESF Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West heeft tussen 2013 en 2015 voor gezorgd dat meer dan driehonderd jongeren onder de 28 jaar aan het werk of terug naar school zijn gegaan. “We zijn erg blij met de resultaten die we hebben behaald.

Het zijn prachtige cijfers die laten zien dat intensieve samenwerking op dit terrein echt effect heeft”, aldus Stella van Gent, wethouder Súdwest-Fryslân. “Maar belangrijker nog, achter deze cijfers zitten jonge mensen. Mensen die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, maar wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We hebben allemaal wel eens een kruiwagen nodig in ons leven.”

Samenwerking
De gemeenten in Fryslân West zetten financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in om zoveel mogelijk jonge mensen op weg te helpen. Onder de naam Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West (AJWL) werken Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en De Fryske Marren nauw samen het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdige schoolverlaters (RMC’s) en Pastiel (gemeentelijk re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

Aanpak
De kracht van de aanpak is snel inspelen op de situatie, intensieve begeleiding met voorlichtingsbijeenkomsten, persoonlijke coaching en heldere afspraken en verwachtingen. De gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 28 jaar een opleiding volgt, werkend leert, werk heeft of een traject volgt naar de arbeidsmarkt. Jongeren die zorg nodig hebben, worden eerst door de gemeenten geholpen met hun hulpvraag, om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. Projectcoördinator Anne-Marie Verhaar: “Onze interdisciplinaire aanpak heeft tot goede resultaten geleid. We nodigen schoolverlaters en werkzoekenden tot 28 jaar uit voor een informatiebijeenkomst, gevolgd door individuele vervolggesprekken en acties. Dan kijken we wat het beste traject voor de specifieke jongere kan zijn en zetten we alles op alles om dat traject ook succesvol af te ronden. Terug naar school is belangrijk. We werken hierbij nauw samen met het RMC. Heeft de jongere al een startkwalificatie, dan kijken we of we deze kunnen verhogen of verbreden richting kansrijke beroepen. Dit kan in combinaties van werken en leren, zoals BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), stages of werkervaringsplaatsen. Voor jongeren die direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt, proberen onze accountmanagers een match te maken met een werkgever. Pastiel begeleidt jongeren die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De kwetsbare jongere met een hoge kans op uitval krijgen intensieve begeleiding van jongerencoaches. Deze zijn aangesteld vanuit de Sluitende aanpak jongeren Fryslân West. Jongeren die eerst zorg nodig hebben, worden eerst geholpen met hun hulpvraag door de gemeenten om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. Al dan niet in samenwerking met de eerdergenoemde partijen.”

Vervolg
De gezamenlijke aanpak voor jongeren in Fryslân West wordt gecontinueerd binnen het ESF-project Brug naar Werk. De nadruk komt nog meer te liggen op het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Voorwaarde hiervoor is dat de jongere eerder in beeld is om deze zo snel mogelijk te ondersteunen richting school of werk.

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Verhalen uit de praktijk

Esther
De aanhouder wint! Dit is wat Esther heeft laten zien nu zij vanuit haar ESF-traject een betaalde baan heeft. Esther is een doorzetter en heeft zich suf gesolliciteerd, maar zelfs met twee MBO4-diploma’s lukte het maar niet om werk te vinden. Haar zelfvertrouwen bij solliciteren nam daardoor flink af.

Esther bleef positief. Ze stond open voor persoonlijke ontwikkeling en voor het opdoen van (on)betaalde werkervaring of parttime werk. Vanuit het ESF Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft Esther meegedaan aan een empowermenttraining. In deze training leerde ze om meer in mogelijkheden te denken en haar zelfvertrouwen nam weer toe.

Esther kreeg een werkervaringsplaats bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierdoor kreeg haar zelfvertrouwen een extra boost. Ze bouwde een netwerk op binnen de gemeente en kreeg een serie positieve referenties. Sinds 1 januari 2016 heeft Esther een betaalde baan bij de gemeente Súdwest-Fryslân als teamsecretaresse van Team Cultuur en Sport.

Kirsten
Kirsten is 27 jaar en een alleenstaande moeder. Ze werd begeleid door een consulent bij Pastiel in Franeker. Werken was een optie, maar het liefste wilde Kirsten een opleiding volgen, zodat ze een toekomst heeft en voor haar kindje kan zorgen. Door schulden die ze had gemaakt, was het niet mogelijk om een voltijd-opleiding te volgen met studiefinanciering . Toch wilde ze werken aan haar toekomst.

Samen met haar consulent heeft ze verschillende opties bekeken. Kirsten was blij met haar consulent, die betrokken was en echt luisterde naar haar mening. Uiteindelijk is het Kirsten gelukt om bij een zorginstelling aan de slag te gaan met behoud van uitkering. In het tweede jaar ontvangt zij een contract en dan start haar BBL-opleiding Verzorgende IG.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.