Aanvraag leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân gemakkelijker

Ouders van kinderen tot tien jaar hoeven niet meer ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aan te vragen. Kinderen die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en zelfstandig reizen met het openbaar vervoer behouden hun vergoeding. Daarnaast is er meer aandacht voor het leren zelfstandig naar school te gaan.

Dit staat in de nieuwe concept-verordening Leerlingenvervoer en geldt vanaf schooljaar 2018-2019. Súdwest-Fryslân heeft deze nieuwe regels voor leerlingenvervoer opgesteld in overleg met ouders, scholen en het Wmo-platform.

Ook is de gemeente onlangs gestart met het Project ‘Samen reizen met…’ waarmee leerlingen eerst onder begeleiding – en later meer zelfstandig – leren om te reizen met het openbaar vervoer. De eerste successen zijn hiermee al behaald.

Besparing

Het project bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en vergroot hun zelfvertrouwen. Het is bovendien een uitwerking van een besparingsvoorstel dat gekomen is uit de samenleving. Inwoners zagen mogelijkheden om te bezuinigen op leerlingenvervoer en dit blijkt ook uit de eerste resultaten van dit project. De gemeente investeert nu in dit project. Het betaalt zich later terug, doordat er structureel op de kosten van taxivervoer kan worden bespaard.

De concept-verordening en de concept-beleidsregels liggen sinds het einde van week 29 vier weken ter inzage op www.overheid.nl.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *