Aaisikers gaan het land weer in, maar ei blijft liggen.

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van de BFVW heeft de vogelwacht van Bolsward e.o. even als in 2016 ingestemd met het voorstel om dit jaar toch opzoek te kunnen gaan naar het eerste kievitsei van de provincie en van de gemeentes.

De BFVW kwam met een voorstel dat er gezocht mag worden in heel Friesland op het frije fjild model en heeft de cdk de heer Brok gevraagd om hier zijn mede werking te verlenen. Gezien dat de heer Brok pas 1 maart begint aan zijn nieuwe uitdaging in onze provincie zal hij dan ook pas een beslissing nemen of hij naar de vindplaats van het eerste Friese ei zal gaan en daar de Sulveren Ljip te overhandigen aan de vinder.

Ook zal er voor de eerste jeugdige vinder een prijs worden beschikbaar gesteld in de vorm van het sulveren polske. Hiervoor is gedeputeerde Kramer vraagt om net als in 2016 het ei op versheid te controleren. Ook Kramer neemt pas na 1 maart een besluit of hij de laarzen zal aantrekken om de jeugdige vinder in het zonnetje te zetten. Er is echter wel één ding dat er ten opzichte van vorig jaar veranderd.

Het recht van zoeken op het frije fjild manier komt te vervallen wanneer er in de gemeente waar u zoekt een eerste ei is gevonden. Dit zal per dag aangeven worden op de website van de BFVW. Wel houdt de BFVW het recht voor, om als de kievit massaal aan de leg raakt de aaisyk periode meteen te sluiten. De gevonden eieren kunnen meteen worden geregistreerd in de app of achteraf thuis op de computer in het registratiesysteem van de BVFW.

Om in aanmerking te komen voor de Sulveren Ljip dient men wel in het bezit te zijn van een geldige nazorgpas. Onze vogelwacht is zeer content met dit voorstel, omdat juist de aaisikers de deskundigheid hebben om de weidevogels een goede bescherming te bieden. Wanneer er niet meer kortstondig in het voorjaar op het frije fjild model gezocht mag worden naar eieren van de kievit, zijn wij als bestuur bang dat het in de toekomst wel eens moeilijk kan gaan worden om aan jonge nieuwe weidevogel beschermers te komen. Juist de bescherming van onze weidevogels is van cruciaal belang om de weidevogels in Friesland een kans van overleven te geven.

Gezien vogelwacht Bolsward zich geconformeerd heeft aan het voorstel van de BFVW, zullen de leden dit jaar de strijd om het eerste ei van onze wacht ook op het frije fjild model plaats te laten vinden. Vogelwacht Bolsward looft net als voorgaande jaren een prijs voor de volwassen en een prijs voor de eerste jeudige vinder uit. Om in aanmerking te komen voor het eerste ei van de vogelwacht dient u zich te houden aan een aantal regels. 1. U moet lid en nazorger zijn van Vogelwacht Bolsward e.o. 2. Het ei dient gevonden te zijn in het nazorg rayon van Vogelwacht Bolsward e.o. 3. Wanneer u een ei vindt neemt u zo snel mogelijk contact op met Wiebe Palstra (tel:0646085050). 4. Het ei moet in het nest blijven liggen en zal waar nodig voorzien worden van nest bescherming.

Foto Wiebe Palstra

 

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.