Aaisikers gaan het land in

Vrijdagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de BFVW heeft de vogelwacht van Bolsward e.o. ingestemd met het voorstel om dit jaar toch op zoek te kunnen gaan naar het eerste kievitsei van de provincie en van de gemeentes.

Het hoofdbestuur van de BFVW heeft zich afgelopen maand door een speciaal daarvoor in het leven groepen werkgroep (aaisykjen) laten adviseren hoe wij toch voor dit overbruggingsjaar op zoek te kunnen gaan naar het eerste ei. De werkgroep kwam met een voorstel dat heel dichtbij het officiële model van het aaisykjen komt. Zo mag er in heel Friesland gezocht worden op het frije fjild model en heeft de BFVW cdk de heer Jorritsma bereid gevonden om naar de vindplaats van het eerste Friese ei te komen en de Sulveren Ljip te overhandigen aan de vinder.

Ook zal de jeugdige vinder in het zonnetje gezet worden. Gedeputeerde Kramer zal net als de heer Jorritsma de laarzen aantrekken om de vondst in het weiland te controleren. Als het ei vers is zal de jeugdige vinder het Sulveren Polske uit handen van de heer Kramer in ontvangst mogen nemen. Het aaisykjen zal plaats vinden in de eerste veertien dagen na de vondst van het eerste Friese exemplaar. Wel houdt de BFVW het recht voor, om als de kievit massaal aan de leg raakt de aaisyk periode meteen te sluiten.

De gevonden eieren kunnen meteen worden geregistreerd in de app of achteraf thuis op de computer in het registratiesysteem van de BVFW. De werkgroep benadrukt wel dat dit een tijdelijke oplossing is alleen voor 2016. Volgend jaar zal er opnieuw gekeken moeten worden waar de mogelijkheden liggen om de traditie in ere te herstellen.

Om in aanmerking te komen voor de Sulveren Ljip dient men wel in het bezit te zijn van een geldige nazorgpas. Vogelwacht Bolsward e.o is zeer content met dit voorstel, omdat juist de aaisykers de deskundigheid hebben om de weidevogels een goede bescherming te bieden. Wanneer er niet meer kortstondig in het voorjaar op het frije fjild model gezocht mag worden naar kievitseieren, is het bestuur van de vogelwacht bang dat het in de toekomst wel eens moeilijk kan gaan worden om aan nieuwe jonge weidevogel beschermers te komen.

Juist de bescherming van onze weidevogels is van cruciaal belang om de weidevogels in Friesland een kans van overleven te geven. Dit jaar zal de strijd om het eerste ei van de vogelwacht zich op het frije fjild afspelen. De vogelwacht looft net als voorgaande jaren een prijs voor de eerste volwassen en een prijs voor de eerste jeugdige vinder uit. De regels om in aanmerking te komen voor het eerste ei van de wacht zijn dezelfde regels als die de BFVW hanteert, alleen zal het ei dan wel binnen het wachtgebied van de vogelwacht van Bolsward gevonden moeten zijn.

De vogelwacht wil hierbij alle veehouders oproepen, waar de nazorgers actief zijn, om dit voorstel van de BFVW te ondersteunen en hun landerijen hiervoor beschikbaar te stellen.

[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.