Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-562109 verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning met kenmerk WFN1800403, d.d. 21 maart 2028 voor peilverhoging t.b.v. weidevogels, voor het gebied t.h.v. Ugoclooster 1 te Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-562109 verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning met kenmerk WFN1800403, d.d. 21 maart 2028 voor peilverhoging t.b.v. weidevogels, voor het gebied t.h.v. Ugoclooster 1 te Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 11 juni 2024 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend aan Melkveehouderij Brandsma te Bolsward, voor het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning met kenmerk WFN1800403, d.d. 21 maart 2028 voor peilverhoging ten behoeve van weidevogels, voor het gebied ter hoogte van Ugoclooster 1 te Bolsward. De omgevingsvergunning wateractiviteit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. Na het maken van een telefonische afspraak kunt u de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222. Informatie Voor nadere informatie over deze omgevingsvergunning wateractiviteit kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222, e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nl Bezwaar Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. U kunt ook naar de website van Wetterskip Fryslân gaan om digitaal bezwaar te maken, klik hiervoor op deze link. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten: - uw naam en adres; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van bezwaar. Voorlopige voorziening Verder is van belang dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst. Indien u bezwaar heeft gemaakt en een spoedeisend belang heeft, dan kunt u met toepassing van artikel 8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen), een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

 

Onderwerp: watervergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 14-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. 9f9eba885ccd4f1888e79b76950f459c

Gerelateerde berichten