Sluitende begroting Sw-F ondanks verlies

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân opnieuw een sluitende begroting aan. Ook de meerjarenramingen voor 2016 – 2018 zijn positief. Dit betekent voor de inwoners van Súdwest-Fryslân dat ook nu de belastingen niet omhoog gaan, behalve de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Wethouder financiën Maarten Offinga is tevreden: “Opnieuw ligt er een begroting met sluitende cijfers en – wat ik nog belangrijker vind – nagenoeg geen verhoging van de lastendruk voor onze inwoners. Wel wil ik aangeven dat we nog rekening moeten houden met het financiële effect van de taken dat we erbij krijgen op het gebied van werk, zorg en jeugd. Om financieel op koers te blijven de besparingen die we eerder al hebben aangekondigd echt nodig. Extra besparingen zijn naar aanleiding van deze begroting echter niet nodig”.

Krachtige aanpak
De Nederlandse economie is zich langzaam aan het herstellen. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit economisch herstel ook in financiële zin te ondersteunen. Door te investeren in een economisch actieprogramma, een woonaanvalsplan en de zorgeconomie. Ook op het sociale terrein kiest het college voor een krachtige aanpak. Dit gebeurt met een sociaal ontwikkelfonds en het investeren in vrijwilligersbeleid. Deze nieuwe ambities op economisch en sociaal vlak geven de gemeente nieuwe impulsen. De aanpak richt zich ook op het krachtig ondersteunen van de taken die de gemeente erbij krijgt op het gebied van werk, zorg en jeugd.

Scherpe financiële koers
In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 heeft het college een scherpe financiële koers aangekondigd. De hierboven beschreven ambities uit het Coalitieakkoord geven de gemeente nieuwe impulsen. Met een sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Natuurlijk staan er meer ambities in het Coalitieakkoord. Om deze uit te voeren blijft het nodig om binnen de krappe financiële ruimte nieuwe wegen te vinden om extra financiële armslag te krijgen.

Ontwikkelfonds
Het college stelt voor om behoedzaam om te gaan met de eerder voorgestelde eenmalige inzet van het Ontwikkelfonds van € 1 miljoen. Omdat de verkoop van grond nog steeds niet volgens verwachting verloopt moet hier mogelijk nog geld voor worden afgeboekt. Doordat twee woningprojecten niet doorgaan en nog bekeken gaat worden of het bedrijventerrein in Sneek verder uitgebreid wordt, houdt men rekening met een verlies van enkele miljoenen omdat de waarde van de grond hierdoor fors lager gaat worden.

Door het Ontwikkelfonds niet meteen te gebruiken, kunnen eventuele tegenvallers opgevangen worden.

De begroting 2014 wordt op 30 oktober besproken in de commissie Bestjoer en Finânsjes. Op 13 november wordt de begroting behandeld door de gemeenteraad.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.